Pompy śrubowe firmy JOHSTADT PF

Standardowa Pompa śrubowa Pompa śrubowa Feed hopper Pompa śrubowa z lejem zasypowym i łopatkami, Feed hopper Pompa śrubowa z lejem zasypowym z duzą osłoną pompy, Feed hopper Pompa śrubowa pionowa Pompy śrubowe beczkowe Pompa śrubowa quick clean Pompa śrubowa higieniczna Dozująca pompa śrubowa, pf Pompa śrubowa przenośna Pompy śrubowe do zastosowań rolniczych

 Pompy śrubowe należą do grupy pomp wyporowych. Transport medium w pompach srubowych jest możliwy dzięki zastosowaniu co najmniej jednej, ruchomej śruby. W wypadku najprostszej pompy śrubowej, pojedynczy rotor obraca się w cylindrycznej wnęce, powodując tym samym transport płynu lub elementów stałych od strony ssawnej pompy, wzdłuż osi rotora, do części tłocznej. Port ssący ma zwiększającą się w kierunku pompy średnicę, co pozwala na swobodny dopływ medium, natomiast port tłoczny ulega zwężeniu, wymuszając tym samym wypływ medium z pompy. Pompy śrubowe charakteryzują się wolnym narastaniem ciśnienia i niskim poziomem pulsacji.

Pompy śrubowe charakteryzują się:

- możliwością tłoczenia cieczy o dużej lepkości i gęstości,

- możliwością tłoczenia cieczy zawierających ciała stałe,

- bardzo dobrymi zdolnościami do samozasysania,

- odpornością na ścierne działanie medium,

- zdolnością do zachowania oryginalnej struktury pompowanego produktu,

- wydajnością proporcjonalną do prędkości obrotowej,

- dużym ciśnieniem tłoczenia,

- możliwością precyzyjnego dozowania medium,

- niskim poziomem pulsacji,

- bardzo cichą pracą w stosunku do innych typów pomp,

- długą żywotnością,

- niską wrażliwością na zabrudzenia,

- łatwością i bezpieczeństwem użytkowania,

- brakiem zależności między wydajnością a ciśnieniem tłoczenia.

 

Pompy śrubowe najogólniej można podzielić na:

    • Jednośrubowe

    • Wielośrubowe

        ○ Dwuśrubowe

        ○ Trójśrubowe

pompy śrubowe

 

Zapraszamy na inne nasze strony

Pompy beczkowe Pompy dozujące Pompy krzywkowe Pompy membranowe, debem Pompy perystaltyczne Pompy spożywcze Pompy śrubowe Pompy wirowe Pompy zębate